Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wolsztynie - jako jednostka działająca w ramach Centrum Szkoleniowego EDUCUS - prowadzi działalność edukacyjną ukierunkowaną na kształcenie pracowników placówek oświatowych.

Działalność placówki adresowana jest zarówno do osób zarządzających jednostkami oświatowymi, nauczycieli na szczeblach edukacji przedszkolnej, wczesnoszkolnej i szkolnej, jak również pracowników administracyjnych i technicznych tych placówek.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wolsztynie działa na podstawie wpisu do rejestru niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli Kuratorium Oświaty w Poznaniu – numer zaświadczenia 002/2008.

Szkolenia znajdujące się w naszej ofercie dotyczą tematyki:

  • awansu zawodowego nauczycieli;
  • edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej;
  • szeroko rozumianego doskonalenia warsztatu nauczyciela;
  • uprawnień kierowników wycieczek szkolnych;
  • mierzenia pracy jakości szkoły;
  • wspierania rozwoju dziecka;
  • BHP dla placówek oświatowych

Centrum Doskonalenia Nauczycieli jest również organizatorem szkoleniowych rad pedagogicznych dla placówek edukacyjnych.

Służymy pomocą, aby sprawnie rozwijać Państwa kompetencję, podnosząc w ten sposób kwalifikacje kadry placówek oświatowych. Jesteśmy placówką elastycznie reagującą na oczekiwania naszych klientów, dostosowując naszą ofertę do konkretnej problematyki szkolenia, która Państwa interesuje.

facebook_page_plugin