Projekt AKTYWNI ZAWODOWO W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

realizowany przez

Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt skierowany jest do osób z województwa wielkopolskiego.

Wartość projektu: 386 954,06 zł w tym dofinansowanie 367 606,35 zł

PROJEKT skierowany jest do 50 osób pozostających bez pracy:

  • Bezrobotnych w tym zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
  • biernych zawodowo;
  • w wieku od 30 do 64 lat;
  • zamieszkujących województwo wielkopolskie;
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i niskich kwalifikacjach.  

Dzięki udziałowi w projekcie możesz:

  • zyskać nowe kwalifikacje zawodowe, do których przygotują Cię szkolenia/kursy zawodowe (operator wózka widłowego, montażysta rusztowań, pracownik biurowy, kurs komputerowy, kucharz małej gastronomii  i in.)
  • skorzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego w celu nakreślenia ścieżki rozwoju zawodowego
  • nabyć praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zorganizowane 3 miesięczne płatne staże;
  • pozyskać nowe kontakty zawodowe przy współpracy pośrednika pracy;
  • przełamać swoje bariery osobowościowe przy pomocy psychologa;

Angażując tylko swój czas – bez ponoszenia kosztów finansowych - możesz skorzystać z projektu podnosząc swoje umiejętności i kompetencje, a podczas szkoleń otrzymasz stypendium szkoleniowe (wypłacone jednorazowo po ukończeniu kursu zawodowego)  Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, catering podczas zajęć grupowych, materiały szkoleniowe, a także dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje (certyfikaty). Zostaną także zwrócone ewentualne koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu:

Centrum Szkoleniowe EDUCUUS w Wolsztynie, Rynek 14

lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:

728 884 918 / 793299527 / 607298745

Polub nasz fanpage

https://www.facebook.com/educus.centrum.szkoleniowe/

https://www.facebook.com/Praca-szkolenia-kursy-367201153629018/