Projekt KROK DO ZATRUDNIENIA RPLB.07.03.00-08-0001/18
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w części współfinansowany z EFS.

Wartość projektu: 350 518,95 zł, w tym dofinansowanie 332 993,00 zł

PROJEKT skierowany jest do 36 osób pozostających bez pracy:

  • w wieku od 18 do 64 lat;
  • zamieszkujących województwo lubuskie (powiaty: zielonogórski, żagański, wschowski, świebodziński, nowosolski, międzyrzecki);
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i niskich kwalifikacjach.

Dzięki udziałowi w projekcie możesz:

  • zyskać nowe kwalifikacje zawodowe, do których przygotują Cię szkolenia/kursy zawodowe (operator wózka widłowego, montażysta rusztowań, pracownik biurowy, kurs komputerowy, kucharz małej gastronomii i in.)
  • skorzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego w celu nakreślenia ścieżki rozwoju zawodowego
  • nabyć praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zorganizowane 3 miesięczne płatne staże;
  • pozyskać nowe kontakty zawodowe przy współpracy pośrednika pracy;
  • przełamać swoje bariery osobowościowe przy pomocy psychologa;

Angażując tylko swój czas – bez ponoszenia kosztów finansowych - możesz skorzystać z projektu podnosząc swoje umiejętności i kompetencje. Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, catering podczas zajęć grupowych, materiały szkoleniowe, a także dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje (certyfikaty). Zostaną także zwrócone ewentualne koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną.


Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu:
Fundacja Inicjatyw Międzynarodowych
Marianki 8, 67-416 Konotop
lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:
728 884 918 / 607 682 142 / 607 298 745