Ułatwienia dostępu

Projekt

 CENTRUM TWOJEGO SUKCESU

 Nr  RPLB.07.03.00-08-0010/19

EDUCUS Centrum Szkoleniowe Tomasz Kirszensztejn w partnerstwie z Fundacją Inicjatyw Międzynarodowych oraz Powiatem Międzyrzeckim. Projekt dofinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wartość projektu: 405 638,78 zł w tym dofinansowanie385 356,83 zł.

Projekt skierowany jest do 36 osób pozostających bez pracy:

Zamieszkujących tereny wiejskie województwa lubuskiego (powiat: krośnieński, międzyrzecki, nowosolski, świebodziński, wschowski, zielonogórski, żagański oraz żarski),

W wieku od 18 do 64 lat,

Bezrobotnych w tym zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy,

Biernych zawodowo.

Do udziału zapraszamy również osoby posiadające Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności!

Dzięki nam zdobędziesz nowe kompetencje i umiejętności oraz podniesiesz swoje kwalifikacje, poprzez kursy zawodowe, a dzięki stażu zdobędziesz doświadczenie zawodowe, które jest jednym z głównych problemów na rynku pracy.

Oferujemy:

Zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami,

Stypendium szkoleniowe,

3-miesięczny płatny staż,

Catering podczas zajęć grupowych,

Zwrot kosztów dojazdu na wszystkich ścieżkach wsparcia