EDUCUS Centrum Szkoleniowe zaprasza do udziału w projekcie pn.

„KIERUNEK: ZATRUDNIENIE” RPWP.06.02.00-30-0040/18

Termin realizacji projektu: 01.06.2019 r. - 31.12.2020 r. 

Projekt skierowany jest do osób zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego:

 • bezrobotnych,
 • biernych zawodowo,
 • pracujących na umowach krótkoterminowych lub cywilnoprawnych,
 • z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności.

W ramach projektu oferujemy:

 • Poradnictwo zawodowe,
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze,
 • Szkolenia i kursy zawodowe,
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy,

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Projekt realizowany w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Dofinansowanie projektu z UE: 414 553,45 zł

Biuro projektu:

EDUCUS Centrum Szkoleniowe
Rynek 14, 64-200 Wolsztyn
Nr tel.: 728 884 918