Ułatwienia dostępu

Projekt TWOJA SZANSA ROZWOJU ZAWODOWEGO RPLB.07.03.00-08-0022/17
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych

Projekt  dofinansowany przez Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 w części współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 378 743,63 zł w tym dofinansowanie 359 806,45 zł

Projekt skierowany jest do osób z województwa lubuskiego zamieszkujących tereny wiejskie powiatu zielonogórskiego, wschowskiego, świebodzińskiego, nowosolskiego, międzyrzeckiego.

Jeśli zamieszkujesz wyżej wymienione obszary, a do tego:

  • Masz od 18 do 64 lat,
  • Jesteś osobą niepełnosprawną,
  • Korzystasz z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
  • Jesteś długotrwale bezrobotny,
  • Należysz do III profilu pomocy.

Zgłoś się!

Dzięki nam podniesiesz swoje kwalifikacje, zdobędziesz nowe kompetencje i umiejętności poprzez kursy zawodowe, a dzięki stażu zdobędziesz doświadczenie zawodowe.

Oferujemy:

  • Zdobycie nowych umiejętności, kwalifikacji i kompetencji potwierdzonych odpowiednimi zaświadczeniami i certyfikatami,
  • Płatny staż,
  • Catering podczas zajęć grupowych,
  • Zwrot kosztów dojazdu na wszystkich ścieżkach wsparcia,

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zadzwoń pod nr 728 884 918.