CZAS NA AKTYWNOŚĆ

EDUCUS Centrum Szkoleniowe zaprasza do udziału w projekcie pn.

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ” RPWP.07.01.02-30-0040/19

Termin realizacji projektu: 01.07.2021 r. - 31.12.2022 r. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo – w wieku od 18 do 64 lat - zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego (powiaty: wolsztyński, nowotomyski, grodziski, kościański, leszczyński, gostyński, rawicki).

W ramach projektu oferujemy:

 • Aktywizację i integrację społeczną w ramach podpisanych kontraktów,
 • Wsparcie psychologiczno-doradcze poprzez treningi umiejętności społecznych i obywatelskich (indywidulanych i grupowych),
 • Aktywizację zawodową poprzez udział w  treningach umiejętności zawodowych indywidualnych i grupowych, 
 • Szkolenia i kursy zawodowe dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestnika projektu z uwzględnieniem zawodów deficytowych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy, 
 • Staże zawodowe,
 • Pośrednictwo pracy.

Zapewniamy:

 • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
 • Ubezpieczenie NNW,
 • Zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną,
 • Osobom niepełnosprawnym gwarantujemy wsparcie trenera zatrudnienia wspieranego.

Projekt realizowany w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Wartość projektu: 797 986,35 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 678 288,39 zł

Biuro projektu:

EDUCUS Centrum Szkoleniowe
Rynek 14, 64-200 Wolsztyn
Nr tel.: 728 884 918

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

 

 

 

Zestawienie form wsparcia realizowanych w ramach projektu „CZAS NA AKTYWNOŚĆ”:

 

ZADANIE 1 aktywizacja i integracja społeczna: Podpisanie i realizacja umów na wzór kontraktu socjalnego oraz indywidualnych ścieżek reintegracji – spotkanie z doradcą klienta (przewidywany termin realizacji wsparcia październik 2021 – grudzień 2022)

 • Grupa 1 od 01.10.2021 do w trakcie realizacji
 • Grupa 2 od 01.10.2021 do w trakcie realizacji
 • Grupa 3 od 11.10.2021 do w trakcie realizacji
 • Grupa 4 od 01.04.2022 do w trakcie realizacji

 ZADANIE 2 aktywizacja i integracja społeczna: Trening umiejętności społecznych i obywatelskich:

 1. Grupowe warsztaty psycho-społeczne (przewidywany termin realizacji wsparcia listopad 2021 – listopad 2022)
  • Grupa 1 od 09.11.2021 do 12.11.2021
  • Grupa 2 od 16.11.2021 do 23.11.2021
  • Grupa 3 od 25.11.2021 do 26.11.2021
  • Grupa 4 od 26.05.2022 do 27.05.2022
 2. Indywidualne poradnictwo psychologiczne i psycho-społeczne (termin realizacji wsparcia październik 2021 – listopad 2022)
 3. Indywidualne poradnictwo obywatelskie/ prawne/ mediacje rodzinne (termin realizacji wsparcia październik 2021 – grudzień 2022)

 ZADANIE 3 aktywizacja zawodowa: Udzielenie wsparcia TZW – spotkania z Trenerami Zatrudnienia Wspieranego (termin realizacji wsparcia listopad 2021 – kwiecień 2022)

 ZADANIE 4 aktywizacja zawodowa: Trening umiejętności zawodowych:

 1. Indywidualne doradztwo zawodowe (termin realizacji wsparcia listopad 2021 – grudzień 2022)
 2. Grupowe doradztwo zawodowe (przewidywany termin realizacji wsparcia listopad 2021 – grudzień 2022)
  • Grupa 1 od 13.11.2021 do 14.11.2021
  • Grupa 2 od 25.11.2021 do 30.11.2021
  • Grupa 3 od 27.11.2021 do 28.11.2021
  • Grupa 4 od 28.05.2022 do 29.05.2022

 ZADANIE 5 aktywizacja edukacyjna: Kursy i szkolenia zawodowe

 1. Kurs grafik komputerowy od 08.12.2021 do 30.12.2021
 2. Kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych oraz wymianą butli gazowej LPG od 02.12.2021 do 29.12.2021
 3. Kurs magazynier z obsługą wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych oraz wymianą butli gazowej LPG od 10.12.2021 r. do 30.12.2021
 4. Kurs dostawca z prawem jazdy kategorii B od 13.12.2021 do 03.2022
 5. Kurs pracownik ds. kadrowych i księgowości od 01.12.2021 do 09.01.2022
 6. Kurs stolarski – obróbka drewna od 06.12.2021 do 28.01.2022
 7. Kurs pracownik gospodarczy od 01.06.2022 do 30.06.2022
 8. Kurs pomoc księgowa z obsługą komputera od 01.06.2022 do 30.06.2022
 9. Kurs pracownik porządkowy i utrzymania terenów zielonych od 01.06.2022 do 30.06.2022
 10. Inne kursy w zależności od potrzeb zgłaszających się Uczestników Projektu (do grudnia 2022)

 ZADANIE 6 aktywizacja zawodowa: Staże zawodowe. Realizacja staży zawodowych w okresie 3 miesięcy od daty rozpoczęcia (od stycznia 2022 do grudnia 2022)

 ZADANIE 7 aktywizacja zawodowa: Pośrednictwo pracy – spotkania z Pośrednikiem Pracy (od stycznia 2022 do grudnia 2022)