NOWE PERSPEKTYWY

EDUCUS Centrum Szkoleniowe zaprasza do udziału w projekcie pn.

„NOWE PERSPEKTYWY” RPWP.07.01.02-30-0063/22

Termin realizacji projektu: 01.09.2022 r. - 31.08.2023 r. 

Projekt skierowany jest do osób bezrobotnych i biernych zawodowo – w wieku od 18 do 64 lat - zamieszkujących obszar województwa wielkopolskiego (powiaty: wolsztyński, nowotomyski, grodziski, kościański, leszczyński, gostyński, rawicki).

W ramach projektu oferujemy:

  • Aktywizację i integrację społeczną w ramach podpisanych kontraktów,
  • Wsparcie psychologiczno-doradcze poprzez treningi umiejętności społecznych i obywatelskich (indywidulanych i grupowych),
  • Wsparcie rozwoju osobistego i zawodowego poprzez indywidualne konsultacje z mentorem,
  • Aktywizację zawodową poprzez udział w  treningach umiejętności zawodowych indywidualnych i grupowych, 
  • Szkolenia i kursy zawodowe dostosowane do potrzeb i możliwości Uczestnika Projektu z uwzględnieniem zawodów deficytowych dla lokalnego i regionalnego rynku pracy, 
  • Staże zawodowe,
  • Pośrednictwo pracy.

Zapewniamy:

  • Stypendium szkoleniowe i stażowe,
  • Ubezpieczenie NNW,
  • Zwrot kosztów dojazdu oraz opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

Projekt realizowany w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020

Wartość projektu: 735 675,13 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 625 323,86 zł

Biuro projektu:

EDUCUS Centrum Szkoleniowe
Rynek 14, 64-200 Wolsztyn
Nr tel.: 728 884 918