TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

KURS CERTYFIKACYJNY POTWIERDZAJĄCY NABYCIE KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z TUS

Celem kursu jest zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci z ADHD, zespołem Aspergera, a także innymi trudnościami skutkującymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych i relacji międzyludzkich.

DORADZTWO ZAWODOWE

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na doradców zawodowych oraz osób chcących zajmować się poradnictwem zawodowym. Zapraszamy psychologów, pedagogów, liderów, osoby pracujące przy projektach unijnych, w instytucjach państwowych oraz wszystkich, którzy świadomie planują swoją karierę zawodową w oparciu o rynek doradztwa zawodowego.

SZKOLENIE SPRZEDAŻOWE (PROSPECTING)

Prospecting - czyli sztuka poszukiwania klientów. Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych zdobyciem zaawansowanych umiejętności handlowych. Zapraszamy osoby odpowiedzialne za sprzedaż: przedsiębiorców, sprzedawców, agentów ubezpieczeniowych, przedstawicieli handlowych, pracowników administracyjnych i technicznych mogących w swoich kontaktach doprowadzić do transakcji handlowych.

KURS KIEROWNIKÓW I OPIEKUNÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nabyć uprawnienia kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych.

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE CZASEM

Zapraszamy do udziału w szkoleniu osoby, które chcą lepiej zarządzać czasem, zamierzające zwiększyć wydajność i produktywność własną oraz swoich współpracowników (wyższa i średnia kadra menedżerska, specjaliści, pracownicy biurowi), pracowników którzy mają problemy ze sporządzaniem planów i ich realizacją.

SZTUKA PREZENTACJI

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do kadry menedżerskiej, samodzielnych specjalistów, pracowników działów handlowych, marketingu i wszystkich osób występujących w roli prezenterów, a będących zainteresowanymi budowaniem i kreowaniem wizerunku podczas wystąpień publicznych.

RADZENIE SOBIE ZE STRESEM

Zapraszamy do udziału w szkoleniu z zakresu skutecznych metod radzenia sobie ze stresem oraz zapobiegania następstwom sytuacji stresowych.

PROFESJONALNA SEKRETARKA/ASYSTENTKA

Zapraszamy do udziału w szkoleniu skierowanym do pracowników sekretariatów różnych działów firm, zainteresowane doskonaleniem swoich umiejętności w zakresie kreowania profesjonalnego wizerunku biznesowego i właściwej autoprezentacji.

KURS PIERWSZEJ POMOCY PRZEDMEDYCZNEJ

Zapraszamy na cykliczne kursy skierowane do osób, które zainteresowane są nabyciem umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Termin rozpoczęcia kursu uzależniony jest od zebrania grupy około 10 uczestników.

facebook_page_plugin