TRENER UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

KURS CERTYFIKACYJNY POTWIERDZAJĄCY NABYCIE KOMPETENCJI NIEZBĘDNYCH DO PROWADZENIA ZAJĘĆ Z TUS

Celem kursu jest zapoznanie specjalistów (nauczycieli, terapeutów, psychologów, pedagogów, pedagogów specjalnych, logopedów) z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci z ADHD, zespołem Aspergera, a także innymi trudnościami skutkującymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych i relacji międzyludzkich.

GRUPA DOCELOWA - osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą: psychologowie, pedagodzy, pedagodzy specjalni, logopedzi, terapeuci (w szczególności osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą z diagnozą autyzmu i Zespołu Aspergera).

CZAS TRWANIA – kurs trwa dwa dni w godzinach 9.00 – 18.00 (z godzinną przerwą na lunch) – łącznie 16 godzin zegarowych zajęć.

TERMIN KURSU – 19-20 STYCZNIA 2019 R.

PROGRAM KURSU - poza dawką wiedzy teoretycznej, kurs to przede wszystkim  zajęcia praktyczno-ćwiczeniowe. Uczestnicy pracują z kartami pracy, kartami emocji, budują historie społeczne i historie 
komiksowe oraz gry - czyli wykonują wszystko to, co potem wykorzystają  w swej pracy. Rozważamy konkretne przypadki osób, z którymi pracują Uczestnicy szkolenia - dzięki temu warsztat będzie miał wymiar bardzo praktyczny.

Plan szkolenia:

 1. Zakres i cele terapii dzieci
 2. Specyfika zaburzeń

  ADHD, objawy osiowe, typowe powikłania
  zespół Aspergera, objawy osiowe, typowe powikłania
  inne zaburzenia

 3. Emocje u dzieci
 4. Kary vs. konsekwencje – co to jest i jak stosować
 5. Zasady i ich rola w pracy i życiu dziecka
 6. Modelowanie zachowań dzieci
 7. Lęk u dzieci, objawy i sposoby radzenia sobie z lękiem
 8. Wybuchy emocjonalne

  procedury postępowania w przypadku wybuchu
  modele powstawania wybuchów
  przyczyny wybuchów
  sygnały ostrzegawcze
  rozbrajanie
  sposoby zachowania w czasie wybuchu

 9. TUS – podstawowe założenia
 10. Zabawa jako forma pracy i terapii.
 11. Tworzenie grup: role grupowe i praca z grupą
 12. Skrzynka z grami i pomocami.
 13. Rola terapeuty
 14. Wyznaczanie celów dla uczestników oraz grupy
 15. Trening komunikacji
 16. Trening umiejętności radzenia sobie z emocjami i stresem
 17. Zachowania trudne w grupie
 18. Kształtowanie kompetencji społecznych – scenariusze zajęć, karty pracy
 19. Współpraca z rodziną w procesie rozwoju umiejętności nabytych podczas TUS

KOSZT KURSU – 550 PLN netto + 23% VAT (zwolnienie z VAT w przypadku finansowania ze środków publicznych).

Absolwenci otrzymają zaświadczenia o ukończeniu kursu na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 1632) oraz ozdobny certyfikat trenera umiejętności społecznych TUS uprawniający do pracy z osobami z dysfunkcjami w zakresie funkcjonowania społecznego.

WARUNKI UCZESTNICTWA W KURSIE – prosimy o wypełnienie i odesłanie podpisanego formularza zgłoszeniowe (zgodnie w zawartą w nim instrukcją). W przypadku finansowania kursu ze środków publicznych i zwolnienia z VAT, prosimy o wypełnienie i odesłanie oświadczenia VAT.

KONTAKT W SPRAWIE KURSU – koordynator: Magdalena Świniarek: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. tel: 728 884 918

OŚWIADCZENIE VAT

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

facebook_page_plugin