DORADZTWO ZAWODOWE

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na doradców zawodowych oraz osób chcących zajmować się poradnictwem zawodowym. Zapraszamy psychologów, pedagogów, liderów, osoby pracujące przy projektach unijnych, w instytucjach państwowych oraz wszystkich, którzy świadomie planują swoją karierę zawodową w oparciu o rynek doradztwa zawodowego.

Celem kursu jest zapoznanie słuchacza z zagadnieniami doradztwa zawodowego, takimi jak.:

  • profesjonalne diagnozowanie potrzeb klienta;
  • skuteczne doradztwo w wyborze kierunku zawodowego i odpowiedniej firmy;
  • jak zbierać i przekazywać informację edukacyjno-zawodowe;
  • metody planowania ścieżki kariery;
  • różnice pracy indywidualnej i grupowej

Ramy czasowe kursu obejmują: 80 godzin dydaktycznych w trybie weekendowym.

Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, dyskusji wśród uczestników oraz indywidualnych konsultacji.

Koszt szkolenia: 1 400 PLN