Centrum Szkoleniowe EDUCUS zaprasza do udziału w projekcie:

 

AKTYWNI ZAWODOWO 

W

WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM

 

Nr wniosku: RPWP.06.02.00-IP-03-30-001/17

 

Projekt realizowany przez Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn w partnerstwie z Grupą BPW Bartosz Witkowski w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Wniosek o dofinansowanie w Ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

PROJEKT skierowany jest do osób niepracujących:

 

  • bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy;
  • biernych zawodowo;
  • w wieku od 30 do 64 lat;
  • zamieszkujących województwo wielkopolskie;
  • mile widziane osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności i niskich kwalifikacjach.  

 

Dzięki udziałowi w projekcie możesz:

 

  • zyskać nowe kwalifikacje zawodowe, do których przygotują Cię szkolenia/kursy zawodowe (operator wózka widłowego, montażysta rusztowań, pracownik biurowy, kurs komputerowy, kucharz małej gastronomii  i in.)
  • skorzystać z profesjonalnego doradztwa zawodowego w celu nakreślenia ścieżki rozwoju zawodowego
  • nabyć praktycznych umiejętności zawodowych poprzez zorganizowane 3 miesięczne płatne staże;
  • pozyskać nowe kontakty zawodowe przy współpracy pośrednika pracy;
  • przełamać swoje bariery osobowościowe przy pomocy psychologa;

 

Angażując tylko swój czas – bez ponoszenia kosztów finansowych - możesz skorzystać z projektu podnosząc swoje umiejętności i kompetencje, a podczas szkoleń otrzymasz stypendium szkoleniowe (wypłacone jednorazowo po ukończeniu kursu zawodowego)  Gwarantujemy zwrot kosztów dojazdu na szkolenia, catering podczas zajęć grupowych, materiały szkoleniowe, a także dokumenty potwierdzające nabyte umiejętności i kompetencje (certyfikaty). Zostaną także zwrócone ewentualne koszty opieki nad dzieckiem/osobą zależną.

 

Zainteresowane osoby zapraszamy do biura projektu:

 

Centrum Szkoleniowe EDUCUUS w Wolsztynie, Rynek 14

 

lub prosimy o kontakt telefoniczny pod nr:

 

728 884 918 / 793299527 / 607298745

 

Polub nasz fanpage

 

https://www.facebook.com/educus.centrum.szkoleniowe/

 

https://www.facebook.com/Praca-szkolenia-kursy-367201153629018/

 

 

facebook_page_plugin