Projekt FABRYKA OSOBISTEGO ROZWOJU RPWP.07.01.02-30-0049/16
realizowany przez
Centrum Szkoleniowe EDUCUS Tomasz Kirszensztejn, GRUPA BPW Bartosz Witkowski i Fundację Inicjatyw Międzynarodowych


projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa   Włączenie społeczne, Działanie Aktywna integracja na wniosek o dofinansowanie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wartość projektu: 461 314,48 zł w tym dofinansowanie 438 248,75 zł  

Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu jest obecnie jednym z najważniejszych zagadnień i  celów europejskiej polityki społecznej. Jak potwierdzają badania w efekcie długotrwałego „bycia biednym i bezrobotnym” tworzą się wzorce zachowań przekazywane z pokolenia na pokolenie, utrwalane w formie specyficznego stylu życia – tzw. kultury ubóstwa.
Jesteśmy tutaj dla Was  po to, aby łamać te schematy!

Fundacja Inicjatyw Społecznych i Rozwoju Przedsiębiorczości w Poznaniu  wraz z Partnerem Centrum Szkoleniowe EDUCUS w Wolsztynie zaprasza do udziału  w projekcie, który da Tobie szansę na zdobycie nowych kwalifikacji zawodowych zgodnych  z Twoimi zainteresowaniami i predyspozycjami określonymi na drodze indywidualnego  i profesjonalnego doradztwa zawodowego. Razem ukształtujemy i nadamy kształt Twojej ścieżce zawodowej poprzez zdobycie  nowych kompetencji i umiejętności  w trakcie stażu, by przezwyciężyć jeden z głównych problemów na rynku pracy, czyli brak doświadczenia zawodowego.

Poszukujemy 45 osób z terenu powiatu grodziskiego, kościańskiego i wolsztyńskiego, nowotomyskiego celem  reintegracji społecznej i zawodowej.
Jeżeli:

 • jesteś w wieku  15 - 64 lata,
 • zamieszkujesz tereny wiejskie powiatu wolsztyńskiego, grodziskiego lub kościańskiego,
 • korzystasz z Programu Operacyjnego Pomoc Żywieniowa,
 • posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (stopień umiarkowany),
 • jesteś osobą niepracującą

Zgłoś się do nas!
Czeka na Ciebie profesjonalna kadra trenerska i wachlarz ciekawych warsztatów, szkoleń  oraz wydarzeń kulturalnych! Oferujemy już wyżej wspomniane doradztwo zawodowe,  pośrednictwo pracy, które pomoże Tobie odświeżyć wiedzę i zdobyć umiejętność poszukiwania pracy.
Gwarantujemy:

 • zdobycie nowych umiejętności, kompetencji potwierdzonych stosownymi zaświadczeniami, certyfikatami,
 • stypendium stażowe w wysokości 1500 zł netto,
 • pyszne posiłki w trakcie szkoleń grupowych,
 • zwrot kosztów  dojazdu podczas wszystkich ścieżek wsparcia,
 • zwrot kosztów za ewentualną opiekę nad dzieckiem lub osobą zależną,
 • możliwość skorzystania z fachowych konsultacji lekarskich, prawniczych, doradców zawodowych.

Masz pytania? Zadzwoń pod nr 728 884 918.  
Pozostajemy do Twojej dyspozycji w godzinach 8:00 – 18:00 i w biurze projektu w EDUCUS Centrum Szkoleniowe w Wolsztynie ul. Rynek 14 od 8:00 do 15:00.
Zapraszamy do kontaktu!