KURS KIEROWNIKÓW I OPIEKUNÓW WYCIECZEK SZKOLNYCH

Szkolenie skierowane jest do osób chcących nabyć uprawnienia kierowników i opiekunów wycieczek szkolnych.

Zapraszamy do udziału w szkoleniu grupy zorganizowane, nauczycieli, pracowników placówek oświatowych i kulturalnych, rodziców i opiekunów dzieci.

Szkolenie 1 dniowe

Koszt 150 PLN

Szkolenia prowadzone są po zebraniu grupy 10 osobowej.