CENTRUM
SZKOLENIOWE

DOSKONALENIE
NAUCZYCIELI

AGENCJA
ZATRUDNIENIA

TRENING
BIOFEEDBACK

BIOFEEDBACK
WOLSZTYN

więcej

AKTYWNI ZAWODOWO
W WOJ. WIELKOPOLSKIM

więcej

KROK DO
ZATRUDNIENIA

więcej

CENTRUM TWOJEGO
SUKCESU

więcej

Centrum Szkoleniowe EDUCUS w Wolsztynie – jako niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego – prowadzi działalność edukacyjną umożliwiającą poszerzanie umiejętności oraz nabywanie nowych kwalifikacji. Usługi placówki adresowane są do osób wkraczających na rynek pracy lub dążących do przekwalifikowania na tym rynku, przedsiębiorców, menadżerów i pracowników małych i średnich firm, przedstawicieli jednostek administracyjnych, samorządów gmin i powiatów. Od kilku lat działalność C.S.EDUCUS  ukierunkowana jest również na aktywności wspierające wejście na rynek pracy osób niepełnosprawnych i wykluczonych.

Zintegrowanie naszej działalności z niepubliczną placówką Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Wolsztynie, pozwala nam również zaproponować szeroki pakiet szkoleń i kursów, ukierunkowanych na kadrę edukacyjną i administracyjną jednostek oświatowych. Do 2015 roku - w ramach kursów kwalifikacyjnych MEN – wykształciliśmy wielu specjalistów z zakresu: terapii pedagogicznej, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, oligofrenopadagogiki, czy też zarządzania placówkami oświatowymi.

Centrum Szkoleniowe EDUCUS działa na podstawie wpisu do ewidencji niepublicznych placówek kształcenia ustawicznego nr OK.4321-5/08 prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Wolsztynie. Ewidencjonuje również w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu pod nr 2.30/00303/2014 oraz Rejestrze Agencji Zatrudnienia nr 11456.

Specjalizacja Centrum Szkoleniowego dotyczy tematyki:

  • doradztwa zawodowego;

  • rozwoju umiejętności sprzedażowych i negocjacji;

  • kompetencji z zakresu miękkiego HR i kierowania zespołem;

  • zarządzania sprzedażą i obsługi klienta (prospecting);

  • autoprezentacji;

  • księgowości i kadr;

  • mechanizmów radzenia sobie ze stresem;

  • profesjonalnej obsługi sekretariatu;

  • pierwszej pomocy przedmedycznej i bhp.

Dzięki zdobytym do tej pory doświadczeniom oraz współpracy z profesjonalną kadrą trenerską, Słuchacze cenią nas za wysoki poziom oferowanych usług, wychodzenie naprzeciw potrzebom i wymaganiom współczesnego rynku. Nasza elastyczność powoduje, iż sprawdzamy się zarówno przy realizacji zamkniętych projektów zewnętrznych, jak również przy szkoleniach otwartych cyklicznie prowadzonych przez Centrum Szkoleniowe. Nasze sukcesy wynikają zarówno z  wysokiego merytorycznie poziomu oferowanych usług, jak i naciskowi na praktyczny wymiar prowadzonych zajęć. Udaje nam się to osiągać dzięki współdziałaniu z jednostkami takimi jak: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, środowiskowe domy samopomocy i domy pomocy społecznej, stowarzyszenia i fundacje.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Centrum Szkoleniowego EDUCUS

 

Strefa kursanta

Referencje

Facebook

Firma Godna Zaufania

facebook_page_plugin